?

Log in

No account? Create an account

katmoor

Журнал учета ценных мыслей.

Previous Entry Share Next Entry
И еще раз о сбербанке на украине
katmoor
продолжая тему katmoor в По поводу

Должен отметить следуюшее.
У нас многие кричат о том что деятельность "дочки" Сбербанка  на украине (да и самого Сбербанка ) является предательским финансированием украинского фашизма
Чтобы разобраться с этим вопросом обратимся к отчетности Сбербанка за 9 мес.2016г.
судя по балансу укрСбербанка
https://www.sberbank.ua/fin_rep_ifrs/


Проміжний стислий консолідований звіт про фінансовий стан (стр1)
 (у тисячах гривень)

                                                  №строки  . 30 вересня 2016 р. (не підтверджено аудитом)                  31 грудня 2015 р.
АКТИВИ
Кредити та аванси клієнтам    7                                       40 162 129                                                                 45 021 812

 УСЬОГО АКТИВІВ                                                            47 209 088                                                                 51 806 564

Как мы видим активы сократились. И выданные авансы клиентам также
Читаем далее


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків                            10                                       26 328 028                                                               31 369 700

Так заводит СБ средства на украину или выводит?

Кошти фізичних осіб               11                                        11 076 721                                                                 10 580 586
Кошти корпоративних клієнтів                                            5 871 769                                                                  7 204 371

Любопытно,не правда ли? Укркорпорации  выводят деньги из СБ а  граждане-наоборот-несут в СБ . О чем это говорит?

 УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ                                                 43 611 347                                                               49 538 861

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал                                                             12 465 461                                                                 8 172 461
...............
Накопичений збиток                                                         (9 347 702)                                                                 (6 388 472)

 УСЬГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ                                      3 597 741                                                                     2 267 703

Как видите капитализация СБ практически не выросла. А с учетом изменения курса гривны даже упала. растут убытки. А откуда убытки?

Проміжний стислий консолідований звіт про прибутки та збитки

                                            За 9 місяців, що закінчилися 30 вересня          За 3 місяці, що закінчилися 30 вересня
(у тисячах гривень)                         2016 р.                 2015 р.                                  2016 р.                         2015 р.
Процентні доходи                       4 910 925             4 688 090                                1 493 921                   1 700 263
Процентні витрати                    (1 776 846)           (2 368 351)                                (499 659)                    (724 194)
Витрати з страхування вкладів    (90 304)                (85 265)                                  (31 819)                      (26 160)
Чисті процентні доходи               3 043 775             2 234 474                                   962 443                       949 909

обратите внимание.  при сокращении размерев кредитного портфеля  % доходы растут. О чем это говорит? О том что ставки % по кредитам резко растут. Это помощь укрэкономике или нет?

Чисті витрати на формування резерву під знецінення кредитів
                                                  (5 527 413)            (5 121 363)                                  (735 947)                 (1 815 765)

То есть. Кредиты обесцениваются. Об этом позже

(Збиток)/прибуток до оподаткування
                                                (2 964 335)               (3 354 265)                                      62 984                     (998 302)
Податок на прибуток                        957                            390                                         −                                 −
(Збиток)/прибуток за звітний період
                                                (2 963 378)                (3 353 875)                                     62 984                     (998 302)

Ну что? Крепко поддержал СБ укрэкономику?

А теперь немножко о последствиях предложений некоторых патриотов России свернуть деятельность СБ на украине. Идем на стр.14

Окремі примітки до проміжної стислої консолідованої фінансової звітності − 30 вересня 2016 року

 Кредити та аванси клієнтам
У таблицях нижче показана якість кредитного портфелю Групи за класами кредитів на 30 вересня 2016 року і 31 грудня 2015 року. 30 вересня 2016 р. (не підтверджено аудитом): (у тисячах гривень)
                                                                             Непрострочені кредити                        Прострочені кредити     Усього
Комерційне кредитування юридичних осіб              23 082 154                                            32 507 693          55 589 847
Спеціалізоване кредитування юридичних осіб             852 587                                              2 071 944           2 924 531
Споживчі та інші кредити фізичним особам                   123 722                                                 646 960            770 682
Іпотечне кредитування фізичних осіб                               39 632                                                 816 425            856 057
.......
Усього кредитів та авансів клієнтам до вирахування резерву на покриття збитків від знецінення кредитів
                                                                                        24 299 495                                             36 213 677       60 513 172
За вирахуванням: резерв на покриття збитків від знецінення
                                                                                          (889 960)                                             (19 461 083)    (20 351 043)   Усього кредитів та авансів клієнтам після вирахування резерву на покриття збитків від знецінення кредитів
                                                                                       23 409 535                                           16 752 594          40 162 129

А теперь смотрим там же что было год назад.

31 грудня 2015 р.: (у тисячах гривень)
                                                                              Непрострочені кредити               Прострочені кредити              Усього
Комерційне кредитування юридичних осіб             31 475 354                                                 22 983 385       54 458 739
Спеціалізоване кредитування юридичних осіб         1 837 614                                                   1 118 327         2 955 941
Споживчі та інші кредити фізичним особам                  205 633                                                     566 846            772 479
Іпотечне кредитування фізичних осіб                              50 754                                                     880 533            931 287
............
Усього кредитів та авансів клієнтам до вирахування резерву на покриття збитків від знецінення кредитів
                                                                                       33 809 748                                             25 682 299        59 492 047
За вирахуванням: резерв на покриття збитків від знецінення
                                                                                       (3 911 980)                                              (10 558 255)   (14 470 235)
Усього кредитів та авансів клієнтам після вирахування резерву на покриття збитків від знецінення кредитів
                                                                                      29 897 768                                                 15 124 044      45 021 812

примерно та же картина и в ВТБ украина. Только  в размерах поскромнее
активы ВТБ 20млрд
https://vtb.ua/about/general/information/VTB%20IFRS%20FS%2030.09.2016.pdf

Видите что происходит? Оборзевшие брехливые морды именующие себя украинцами просто-напросто массово прекращают возвращать кредиты . при этом они активно пользуются попустительством фашистского государства и развалом правовой системы украины.
Конечно честные люди на украине еще остались,более того-их большинство,но....среди богатых их мало  а в власти нет совсем.

ИТАК. Что мы имеем?
А имеем мы задолженность разных лиц и лживых морд именующих   составляет 60 млрд грн(более 2 млрд долл)

Что предлагают делать с этой задолженностью патриоты требующие закрытия СБ ?

подарить их этим лживым мордам? Или продать? По какой цене и  кто  это может купить? Штатовские покровители этих лживых морд?
А не они ли случайно платят некоторым нашим патриотам за такие предложения?

Так кто же после этого есть лица озвучивающие такие предложения?

Poll #2064766 Кто они?

Кто они такие?

патриоты России
5(18.5%)
предатели продажные
2(7.4%)
украинствующие халявщики
9(33.3%)
просто дураки
11(40.7%)


п.с. ходатайствую перед всеми честными людьми о распространении опроса!!Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

  • 1
Банкротить дочки.

Не глупо, а очень глупо - если еще потянуть, убытки будут еще больше.

А с какого хрена?

откуда собственно у Сбера убытки?
у Сбера на украине убытки потому что Южмаш и другие государственные и полугосударственные предприятия не возвращают выданных им при Януковоще кредитов.
Правильно?

Не в убытках дело.
http://forbes.net.ua/news/1415025-ukrainskuyu-dochku-sberbanka-dokapitaliziruyut-na-43-mlrd-griven
А теперь подумайте, как конвертация проводилась.
Можете так же ознакомиться с украинской точкой зрения тут
http://www.dsnews.ua/economics/kollaps-sberbanka-pochemu-za-izgnanie-russkih-bankov-zaplatyat-15032017220000

спасибо за ссылки

......Докапитализация будет проведена путем конвертации ранее полученных межбанковских кредитов в капитал, а полученные средства банк намерен направить на формирование дополнительных резервов под кредиты.....

ну вот. всё как я предполагал.


...Идеальный момент для определения стратегии отношений упущен в 2014–2016 гг., когда НБУ утверждал российским банкам планы докапитализации и разрешал зачислять в капитал кредиторскую задолженность перед "материнками"....

интересно. А у НБУ были другие варианты?

Т.е. речь идет о средствах, ранее переведенных российскими банками в свои дочки. Т.е. превращении возвратных вложений в безвозвратные.

ага

но. безвозвратными эти убытки станут только в одном случае. если задолженность укрпредприятий будет списана. Но нафига Грефу ее списывать

Для материнского банка они безвозвратны, так как они из кредитов превратились в инвестиции. Т.е. отбиться могут либо через выведенную прибыль дочки (три раза "Ха"), либо через продажу дочки (еще три раза "Ха").

с какого хрена?

должник существует? существует.
кредитный договор существует? существует.
обеспечение кредитного договора существует? существует.


с какого хрена что-то должно списываться? всё будет в определенное время предъявлено к оплате. И с %%% которые продолжают начисляться

(Deleted comment)
(Deleted comment)
(Deleted comment)
Не в убытках дело.

а в чём?

или убытков нет?

Прекращать эту деятельность надо было вне зависимости от ее прибыльности/убыточности.

значит убытков реально нет?
очень хорошо.

так зачем же прекращать деятельность?

Доля валютных кредитов, выданных российскими финучреждениями юридическим и физическим лицам, в структуре их кредитных портфелей значительно выше, чем по частному сектору банковской системы в целом.

откуда дровишки? В отчетности этого нет.

100% рефинансирования НБУ, выданного и непогашенного иностранными банками, приходится на группу российский банков.

а вот это явный бред. с какого хрена бы так?
Львиную долю СБУшного рефинансирования захапал Коломийский.

> а вот это явный бред. с какого хрена бы так?
С того хрена, что вы упустили в тексте слово "иностранными". и непогашенного иностранными банками
Приват в Украине к иностранным не отностится.

  • 1