? ?

katmoor

Журнал учета ценных мыслей.

Previous Entry Share Flag Next Entry
Польская украина.
katmoor
поляки  по прежнему считают украину(или как минимум ее часть своей. и не стесняются об этом заявлять.

)W okresie kampanii prezydenckiej w 2004 roku na Ukrainie polskie czynniki rządzące oraz większość partii politycznych udzieliła istotnego wsparcia Wiktorowi Juszczence, a tenże wkrótce po zwycięstwie wyborczym podjął próbę szerokiej nobilitacji faszystowskich ugrupowań OUN-UPA. Swoistym symbolem stał się tu osobisty udział W. Juszczenki w odsłonięciu pomnika Romana Klaczkiwśkiego („Kłyma Sawura”) kierującego w latach 1942–44 kampanią czystek etnicznych na Wołyniu. Te i inne działania polityków ukraińskich powinny skłaniać do ostrożności.перевод

Во время президентской кампании в 2004 году на польской Украине и большинство факторов, регулирующих политические партии дали значительную поддержку Виктора Ющенко,

http://geopolityka.net/roman-dmowski-kwestia-ukrainska-cz-5/


Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

  • 1
И справедливо считают.После ВВМ великим украм подарили ряд исконно польских земель.
С какого рожна старинный польский Львов принадлежит нэзалэжной?
Хохлобыдло законодательно отменило все акты Советской власти. Пусть теперь возвращают.

  • 1