April 22nd, 2017

Польская украина.

поляки  по прежнему считают украину(или как минимум ее часть своей. и не стесняются об этом заявлять.

)W okresie kampanii prezydenckiej w 2004 roku na Ukrainie polskie czynniki rządzące oraz większość partii politycznych udzieliła istotnego wsparcia Wiktorowi Juszczence, a tenże wkrótce po zwycięstwie wyborczym podjął próbę szerokiej nobilitacji faszystowskich ugrupowań OUN-UPA. Swoistym symbolem stał się tu osobisty udział W. Juszczenki w odsłonięciu pomnika Romana Klaczkiwśkiego („Kłyma Sawura”) kierującego w latach 1942–44 kampanią czystek etnicznych na Wołyniu. Te i inne działania polityków ukraińskich powinny skłaniać do ostrożności.перевод

Во время президентской кампании в 2004 году на польской Украине и большинство факторов, регулирующих политические партии дали значительную поддержку Виктора Ющенко,

http://geopolityka.net/roman-dmowski-kwestia-ukrainska-cz-5/
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

Пиндосы на Луне

Оригинал взят у lycoperdon в Пиндосы на Луне
Всё-таки начинает всплывать правда о лунной афере американцев
Смотреть с 42 -й минутыЕще раз повторю свою точку зрения : не были пиндосы на Луне. Современные технологии не позволяют людям безопасно летать на Луну.